Συνεχής αναβάθμιση

Νέο δίκτυο απορροφήσεων

Η Steropal εξελίσσεται συνεχώς για να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της. Για τις ανάγκες των νέων και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων, εγκαταστήσαμε ένα νέο δίκτυο απορροφήσεων το οποίο καταλήγει σε ένα μεγαλύτερο και ισχυρότερο σιλό περισυλλογής πριονιδίων.