Πρόκειται για επίπεδες επιφάνειες μικρών και λεπτών ρινισμάτων ξύλου τριών σωμάτων ενσωματωμένων με συνθετικές ρητίνες. Οι πλάκες αυτές αποτελούνται από προσανατολισμένα σκέλη (μικρό-όψεις) σύμφωνα με το πρότυπο EN300-OSB.

 

Από όλα τα δομικά στοιχεία του σπιτιού, η στέγη και η εξωτερική τοιχοποιία εκτίθενται περισσότερο στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, η σωστή σχεδίαση και εκτέλεση έχουν καθοριστική σημασία. Η προστασία από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι, η θερμομόνωση το χειμώνα, η επαρκής ηχομόνωση, η προστασία από τη φωτιά και την υγρασία - όλα αυτά επιτυγχάνονται με αξιόπιστο τρόπο χάρη στο EGGER OSB 3.

OSB 3

      

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε OSB 3

 

  • Το EGGER OSB 3 είναι η συνιστώμενη επιφάνεια για εφαρμογές σε υγρές συνθήκες (π.χ. εγκατάσταση σε στέγες). Μια κατασκευή στέγης με OSB 3 έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από μια κατασκευή με OSB 2.
  • Το EGGER OSB 3 προσφέρει μεγαλύτερη αντίσταση στην υγρασία και ασφάλεια σε περίπτωση απρόσμενης ύγρανσης, περιορίζοντας τον κίνδυνο παραμόρφωσης στην κάλυψη της στέγης ή χαλάρωσης της δύναμης σύνδεσης των μέσων στερέωσης.
  • Βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13986, το EGGER OSB 3 (σε 9 – 11 mm) σε περίπτωση φωτιάς χαρακτηρίζεται από κανονική ευφλεκτότητα, μέτρια εκπομπή καπνού και απουσία φλεγόμενων σωματιδίων. Αντίθετα, το OSB 2 (όμοιου πάχους) είναι ένα πολύ εύφλεκτο προϊόν, που βρίσκεται μία κατηγορία κάτω από το OSB 3.
  • Το EGGER OSB 3 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, η οποία διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το προϊόν και οδηγεί σε μείωση του κόστους συντήρησης.
  • Το EGGER OSB 3 είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Εurocode 5 (οικοδομικός κώδικας) για τα εξωτερικά δομικά στοιχεία, όπως είναι οι στέγες και η εξωτερική τοιχοποιία.
  • Το EGGER OSB 3 διογκώνεται, συστέλλεται και διαστέλλεται λιγότερο από το OSB 2, κατά 30% ως προς το μήκος και πλάτος και κατά 25% ως προς το πάχος.

 

Χαρακτηριστικά

 Πρότυπο

 EGGER OSB 3

Κατηγορία χρήσης

  EN 300

  SC2 (ξηρές & υγρές συνθήκες)

Πυκνότητα (ρ)

  EN 323

  ≥ 600 kg/m³

Διαπερατότητα υδρατμών (μ)

  DoP

  150 (υγρές συνθήκες)

  200 (ξηρές συνθήκες)

Αντίδραση σε φωτιά

  EN 13986

  E** (6-8mm)

  D-s2, d0* (≥ 9mm)

Διόγκωση σε πάχος

(εμβάπτιση 24ώρου)

  EN 317

  ≤ 15 %

Μεταβολή διαστάσεων για κάθε 1% μεταβολής
της περιεκτικότητας σε υγρασία

  EN 318

  μήκος

  πλάτος

  πάχος

0,02 %

0,03 %

0,5 %