Ανθρώπινο δυναμικό

Μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης

Η STEROPAL αναπτύσσεται συνεχώς και η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ομαδική εργασία.

Σκοπός της εταιρείας είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασίας που να προσφέρει κίνητρα και δυνατότητες εξέλιξης. Για τον λόγο αυτό υπάρχει διαρκής εκπαίδευση, ενημέρωση και έρευνα σε θέματα που απαρτίζουν τον κάθε τομέα.