Διαρκής επιμόρφωση...

09/2021 Αθήνα: Εκπαίδευση για τα προϊόντα και τα e-services της BLUM

Στη STEROPAL επενδύουμε στη συνεχή επιμόρφωση των ανθρώπων μας πάνω σε καινοτόμα προϊόντα και συστήματα από τους κορυφαίους του κλάδου. Έτσι, οι συνεργάτες της απολαμβάνουν διαρκή και αξιόπιστη ενημέρωση για τις νέες τάσεις της αγοράς πρώτοι απ’ όλους!