ΣΥΝΔΕΣΗ Fast-on 350mA

Τροφοδοτικό και καλώδιο επέκτασης για σύνδεση έως τεσσάρων φωτιστικών.