Πρόκειται για επίπεδες επιφάνειες μικρών και λεπτών ρινισμάτων ξύλου τριών σωμάτων ενσωματωμένων με συνθετικές ρητίνες. Οι πλάκες αυτές αποτελούνται από προσανατολισμένα σκέλη (μικρό-όψεις) σύμφωνα με το πρότυπο  EN300-OSB. Σύμμαχος στην ηχομόνωση, τη θερμομόνωση και ανθεκτικά στην υγρασία με εύκολη τοποθέτηση και εγκατάσταση σε οροφές, πατώματα ή τοίχους.