Το μεγάλο πλεονέκτημα της φορμάικας είναι η ευελιξία χρήσης.

Οι φορμάικες μπορούν να κατασκευαστούν σε μεγάλες διαστάσεις και να τοποθετηθούν σε διαφορετικές βάσεις. Είναι κατάλληλες για καμπυλωτές εφαρμογές και εφαρμογές χωρίς αρμούς.

Όλες σχεδόν οι φορμάικες μπορούν να διαμορφωθούν μετά την τοποθέτηση.

Επιπλέον, μέσω της προσαρμοσμένης κοπής μειώνονται οι φύρες.

Τα υλικά αυτά είναι ιδανικά για έργα με υψηλές σχεδιαστικές απαιτήσεις και επιτρέπουν τη δημιουργία μοναδικών σχεδίων επίπλων σε μοντέρνους χρωματικούς συνδυασμούς.