ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ CONI

Με το πολύπριζο CONI, είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε πώς διαμορφώνονται οι πρίζες, αφού η λωρίδα τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα χωρίς εργαλεία. 

 

Όταν είναι κλειστό, η επιφάνεια των επίπλων και το CONI εμφανίζουν μια ομοιόμορφη επιφάνεια.


Εάν απαιτούνται συνδέσεις τροφοδοσίας ή δεδομένων, το CONI μπορεί να ανοίξει, τα επιθυμητά βύσματα συνδέονται και το CONI κλείνει ξανά. Το ενσωματωμένο βουρτσάκι αποτρέπει την εμπλοκή των καλωδίων.