Τεμαχισμός Επιφανειών

Τεμαχισμός Επιφανειών με τη βοήθεια προγράμματος βέλτιστoποίησης κοπής

HOLZMA HPL380 είναι μια αυτόματη τεμαχιστική, η οποία με χρήση Η/Υ καθοδηγεί τον χειριστή για την σειρά και τον τρόπο τεμαχισμού. Η μηχανή είναι ONLINE συνδεδεμένη με το τμήμα σχεδιασμού, το οποίο αναλαμβάνει την καταχώρηση και τον προγραμματισμό της. Η φόρτωση των panels γίνεται με αυτόματο τροφοδότη φύλλων. Επιπλέον είναι εφοδιασμένη με θερμικό εκτυπωτή αυτοκόλλητων (εύκολα αφαιρούμενων από την επιφάνεια), στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του πελάτη και του εκάστοτε τεμαχίου. Η μέγιστη ταχύτητα κοπής φτάνει τα 130 μέτρα το λεπτό με μέγιστο πάχος panel τα 72mm, χαρακτηριστικά τα οποία της δίνουν τεράστια παραγωγική δυνατότητα.