Συγκόλληση Περιθωρίων

Συγκόλληση ABS με PUR κόλλα πολυουρεθάνης

Η HOMAG S-500 είναι μια μηχανή συγκόλλησης περιθωρίων με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης και εγκατεστημένο μπούμερανγκ επιστροφής τεμαχίων για την επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας. Είναι εφοδιασμένη με 4 γκρουπ χημικού καθαρισμού των επεξεργασμένων τεμαχίων για τέλειο καθαρισμό των υπολλειμάτων. Η μέγιστη ταχύτητα συγκόλλησης φτάνει τα 25 μέτρα ανά λεπτό κατά το POST-FORMING λόγω του CNC γκρουπ σοκορόδισκων που έχει εγκατεστημένο. Η μηχανή έχει δυνατότητα συγκόλλησης τεμαχίων που έχουν ήδη κατεργασίες CNC όπως τρύπες μεντεσέ και κινησιές. Αυτό την καθιστά τον ιδανικό συνδυασμό με τη MORBIDELLI X-200 PRO SPEED που αναλύεται παρακάτω. Το μέγιστο πάχος τεμαχίου προς επεξεργασία είναι τα 60mm.

 

Η HOMAG KAL210 είναι μια μηχανή συγκόλλησης περιθωρίων με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης και εγκατεστημένο μπούμερανγκ επιστροφής τεμαχίων για μέγιστη παραγωγικότητα. Είναι εφοδιασμένη με 2 γκρουπ χημικού καθαρισμού των επεξεργασμένων τεμαχίων για τέλειο καθαρισμό των υπολειμμάτων. Η μέγιστη ταχύτητα συγκόλλησης φτάνει τα 25 μέτρα ανά λεπτό και το μέγιστο πάχος τεμαχίου προς επεξεργασία είναι τα 60mm.