Η Steropal

Τα γραφεία της Steropal

  • Η Steropal ιδρύθηκε από τον κ. Παπαδόπουλο Αναστάσιο και πήρε τη σημερινή της μορφή το 1985. Από την αρχή της λειτουργίας της βασικός άξονας των δραστηριοτήτων της είναι η εισαγωγή και η διάθεση υλικών επιπλοποιίας, βιομηχανικής ξυλείας, καθώς επίσης και εξοπλισμού κουζίνας.
  • Ταυτόχρονα λειτουργεί και τμήμα επεξεργασίας με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για τον τεμαχισμό επιφανειών και τη συγκόλληση περιθωρίων.

Συγκεκριμένα εμπορεύεται όλα τα προϊόντα που απαρτίζουν ολοκληρωμένα έπιπλα κουζίνας, ντουλάπας και γραφείου.

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο σεβασμός στον τελικό καταναλωτή, διότι θεωρούμε ότι αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχία.

Από την ίδρυση της η Steropal λειτουργεί καθημερινά με ένα βασικό κανόνα που διέπει τόσο τους ιδρυτές της εταιρείας όσο και το προσωπικό που εργάζεται για αυτή.

 

  • Να ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
  • Να ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
  • Να ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ