ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ

Αρμοκάλυπτρα πάγκου κουζίνας με υψηλή ποιότητα κατασκευής. Για κάθε προφίλ διατίθενται επίσης και τα αντίστοιχα σετ αξεσουάρ με γωνίες και τέρματα.