Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία αναπτύσσεται συνεχώς και η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ομαδική εργασία.

Σκοπός της είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασίας που να προσφέρει κίνητρα και δυνατότητες εξέλιξης. Για το λόγο αυτό υπάρχει διαρκής εκπαίδευση, ενημέρωση και έρευνα σε θέματα που απαρτίζουν τον κάθε τομέα.